mindnows

Betingelser
og
 vilkår

betingelser6.png

INTRODUKTION

Produkter, tjenester og indhold på mindnow.dk udbydes af Mindnow - CVR 31239753
Islands Brygge 30C, 2300 København S, mindnow@mindnow.dk


Det udbudte mindnow.dk er tiltænkt at være i udvikling hele tiden og der vil løbende tilgå nye produkter, tjenester og indhold.


De nuværende produkter er:

- et online kursus fordelt på otte sessioner over 8 uger*

- et medlemskab af group.mindnow med FB-gruppe og afholdelse af livesessions og gruppesessions.
- et fysisk kursus (afholdes p.t. ikke grundet corona).
 

* Ved køb af onlinekursus får man to måneders gratis medlemskab af group.mindnow. Medlemskabet forlænges ikke automatisk.


BETALING
Betaling kan ske med Dankort, Visa/dankort, Visa eller Mastercard på mindnow.dk eller via bankoverførsel (kontakt i så fald mindnow@mindnow.dk først).

Betaling for medlemskab af communitiet sker månedsvis forud og forfalder hver 30. kalenderdag fra datoen for køb af medlemskabet.


Som eksempel: hvis du køber medlemskab d. 23., så fornys medlemskabet den efterfølgende måned d. 23.

De til enhver tid gældende priser finder du på mindnow.dk. Ændringer i abonnementsprisen for communitiet vil ske med 30 kalenderdages varsel.


Alle priser er i danske kroner.

LEVERING
Levering sker, så snart din betaling er registreret. Du vil kort tid efter registeringen af betalingen modtage en velkomst mail med et link til oprettelse af login.
 

Kurset består af otte sessioner, hvor hvert enkelt session frigives ugentligt – altså første session fremsendes den 1. kalenderdag, den anden session den 7. kalenderdag, session tre den 14. kalenderdag og så fremdeles.


MEDLEMSKAB
Medlemskabet af group.mindnow starter på købstidspunktet og giver adgang til et forum samt de livesessions, der vil blive afholdt 1-2 gange månedligt.
 

Alle rettigheder knyttet til de produkter, tjenester og indhold der udbydes via mindnow.dk, tilfalder mindnow.
 

RETTIGHEDER
Som kunde får du ved login adgang til de produkter, tjenester og indhold der udbydes via mindnow.dk. En kunde anses som slutbruger af det udbudte, og har derfor ikke adgang til at dele, fremvise, distribuere eller på anden vis anvende det udbudte til andet end personligt brug. Såfremt det gøres, eller mindnow har en berettiget mistanke herom, kan mindnow uden varsel og ansvar afbryde adgangen og ophæve aftalen.
 

OVERDRAGELSE
Overdragelse kan kun finde sted med mindnows skriftlige samtykke. mindnow kan frit overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand og kan tillige frit vælge at opfylde sine forpligtelser ved brug af ydelser fra underleverandører og samarbejdspartnere efter eget valg.
 

FORTRYDELSESRET
Som kunde har man fortrydelsesret på sit køb. Ved køb af kursus er der 7 kalenderdages fortrydelsesret fra købstidspunktet og man kan få sine penge tilbage.
 

Udnyttelse af fortrydelsesretten på kurset vil også medføre bortfald af tillægs- eller ekstraydelser, som eksempelvis gratis medlemskab af group.mindnow.
 

Ved medlemskab af group.mindnow er der ingen fortrydelsesret.
 

FORBEHOLD
Det udbudte via mindnow.dk kan på ingen måde sidestilles med behandling, rådgivning eller professionel hjælp.

Mindnow kan ikke give garanti for resultat. Mindnow kan ikke pålægges erstatning som følge af skader, gener eller tab, der direkte eller indirekte er opstået som følge af brug og/eller misbrug af det udbudte.
 

GDPR OG PERSONDATA
mindnow følger reglerne i persondataloven og vil behandle dine data derefter.
 

UENIGHEDER
Lovvalg og værneting for denne aftale er dansk ret og Retten i København som første instans.

Du har selvfølgelig også 2 års reklamationsret efter købelovens regler og en klageadgang, hvis du oplever problemer med dit køb.
 

Kontakt mindnow direkte via mindnow@mindnow.dk hvis noget er gået, som du ikke er tilfreds med. Er det helt umuligt at finde frem til en fælles løsning, har du mulighed for at henvende dig til forbrugerklagenævnet.

 

KONTAKT
Al kontakt kan rettes til:
 

Mindnow
Islands Brygge 30C
2300 København S
Telefon: 61310778
Mail: mindnow@mindnow.dk / andreas@mindnow.dk